Dedic8

Diensten

Bij alle diensten van Dedic8 Consultancy is het vertrekpunt de mens in relatie tot het doel. De focus ligt voortdurend op de drie essentiële voorwaarden voor verandering, zoals omschreven door de bekende Harvard psycholoog David McClelland: 

 

Willen
(commitment)  

 

Kunnen
(competentie)

 

Mogen
(ontwikkelingsmogelijkheden)

 

Op alle diensten van Dedic8 Consultancy zijn de "Algemene Voorwaarden Dedic8 Consultancy" van toepassing