Ego battles in jouw team?

De afgelopen maand weer een aantal mooie teamsessies mogen verzorgen voor managementteams die werken in, zoals dat zo mooi heet, een ‘highly competitive environment’. De druk van de ‘eisende’ omgeving, of dat nou de aandeelhouders, de markt of de collega’s zijn, maakt dat de lat vaak erg hoog ligt. 
Waar ik in de afgelopen jaren steeds meer van doordrongen ben geraakt is de enorme impact die psychologische veiligheid heeft op het functioneren van het team. 
Mensen functioneren op hun best wanneer ze in een omgeving zijn waarin ze zich veilig voelen. “Ja logisch” zal je zeggen, maar hoe logisch het ook is, het blijkt enorm moeilijk te zijn die veilige omgeving daadwerkelijk te creëren. 

Teams zijn samengesteld uit individuen met hun eigen achtergrond en ‘ego-patronen’ en daar wordt het, zeker voor mij als systemisch (team)coach, erg interessant. Al die samenkomende ego-patronen zorgen voor een gigantisch dynamische ’smeltkroes’ van gedachten, meningen en emoties. Daar waar bijvoorbeeld de één zichzelf overschreeuwt om overeind te blijven voelt de ander zich niet gehoord en trekt zich terug uit de discussie. Dan is er ook nog de leider van zo’n team die (vaak onbewust) een enorme impact heeft op het team. 

Om als teamcoach/facilitator te helpen met het creëren van een positieve en veilige werkomgeving begin ik altijd met gesprekken met de leider van het team; hoe bewust is zij/hij van eigen patronen? Hoe goed kent zij/hij de teamleden en hun patronen? Wat is de stip aan de horizon en wat zijn alle omgevingsfactoren?
Vervolgens spreek ik vaak alle teamleden een keer individueel. Hoe ervaren zij het team, de uitdaging, de organisatie? Tijdens de teamsessie die we vervolgens hebben, begint het met het creëren van de ‘holding space’ de veilige bedding waarin iedereen zich prettig voelt. Het is essentieel dat de teamleden weten dat alles gezegd mag worden en dat er ruimte is voor kwetsbaarheid (wat prima is om te horen maar vaak moeilijk is om daadwerkelijk ook te voelen….). 
Om de positiviteit en veiligheid verder uit te breiden in de dagelijkse werkomgeving bevat mijn boodschap aan het team altijd deze negen elementen:

1. Toon waardering voor elkaar
Iets eenvoudigs wat je kunt doen om een positieve werkomgeving te creëren, is actief waardering voor elkaar te tonen. Dit hoeft niet moeilijk te zijn, wees dankbaar voor elke inspanning van een ander en moedig elkaar aan hetzelfde te doen.

2. Maak ruimte voor gelijkwaardige en open dialoog 
Dialoogsessies kunnen een geweldige gelegenheid zijn om te brainstormen en nieuwe ideeën te genereren. Wanneer je dit soort sessie hebt zal je merken dat sommige teamleden het gesprek gaan domineren. Om een veilige en positieve omgeving voor het hele team te bevorderen, zal je moeten zoeken naar een manier waarin iedereen de kans krijgt om zijn idee of mening te uiten. 

3. Leer elkaar kennen
Wanneer je merkt dat er wat spanningen zijn tussen leden van het team, moet je dit proactief aanpakken. Meestal zijn deze spanningen te wijten aan een gebrek aan communicatie en een verschil van persoonlijkheden. Overweeg dan om middels een model dat naar persoonlijkheden en gedrag kijkt (welk model maakt op zich niet uit, ik gebruik vaak DISC- of Waardenprofiel) elkaar te leren kennen en te begrijpen hoe je beter met elkaar kunnen samenwerken. Een team dat elkaar begrijpt, zal zeker een positieve impact hebben op een fijne en veilige werkomgeving.

4. Vier de successen
Een team dat samen viert, creëert een band. Je zult ontdekken dat de meeste successen die je hebt in je werk niet te danken zijn aan één persoon, maar aan een heel team. Zorg ervoor dat je successen viert, hoe groot of klein ook. Dit zal mensen niet alleen helpen om zich gewaardeerd te voelen, maar hen ook laten begrijpen dat ze ook een belangrijke impact hebben op de organisatie! Laat het team beslissen hoe ze hun volgende succes willen vieren. 

5. Samen tijd doorbrengen zonder te werken
Als team zijn mensen, geen resources of manuren. Neem eens de tijd om gezamenlijk een niet-werkgerelateerde activiteit te doen of ga regelmatig eens even met verschillende collega’s ‘lummelen’, gewoon praten over van alles wat er in je opkomt. Dit helpt om elkaar verder te zien dan alleen functietitel en rol in het team. Het leidt tot meer begrip en diepgang. Als het team zich ontspannen en comfortabel voelt in elkaars aanwezigheid, creëert dit een positieve en veilige werkomgeving.

6. Gebruik waar nodig anonimiteit
Soms zijn er gevoelige onderwerpen of is er behoefte aan eerlijke meningen of feedback, maar is het team nog niet zover dat werkelijk ‘alles gezegd kan worden’. In zulke gevallen kun je bijvoorbeeld via een teamcoach (of iemand van buiten het team) anoniem feedback laten verzamelen en dit bespreken (er zijn ook online tools hiervoor). Het mooiste is natuurlijk wanneer het team a.d.h.v. deze anonieme informatie toch tot een meer open dialoog kan komen waarin iedereen zich veilig genoeg voelt om uit te komen voor hun input.

7. Samen terugblikken op de week
Neem de tijd om na te denken over wat jullie als team gedurende de week hebben bereikt. Bijvoorbeeld op vrijdagmiddag even 15 minuten terugblikken op de afgelopen week. Kijk steeds naar andere aspecten, maar probeer de dialoog positief te houden. Focus op de ‘lessen’ van de week, zodat iedereen met een goed gevoel het weekend in gaat. 

8. Vertrouw elkaar
Het is essentieel dat je elkaar vertrouwt. Vermijd het overnemen van taken waar anderen verantwoordelijk voor zijn (tenzij in overleg). Koester in plaats daarvan een omgeving van vertrouwen waarbij er wordt uitgegaan van de volgende vier aspecten:
– Commitment = Consequent doorzetten gefocust op de taak
– Zorgzaamheid = Laten zien dat de ander ertoe doet
– Consistentie = Reageren op een enigszins voorspelbare manier
– Competentie = Aantonen dat je aan je verplichtingen kunt voldoen

9. Stel samen grenzen en bespreek de verwachtingen
Creëer samen een feedback kader door helder te krijgen wat je van elkaar verwacht in samenwerking en wat daarbij het gewenste gedrag is. Door dit samen aan te gaan, voelen de teamleden zich meer betrokken bij de grenzen en verwachtingen van het team. Dit leidt tot een positieve en veilige omgeving. 

Je kunt prima zelf starten met bovenstaande zaken en wil je vervolgens eens sparren over wat ik nog kan betekenen voor jouw team, neem dan gerust vrijblijvend contact op. 

Emotionele Intelligentie

Heel slim zijn is niet direct ook succesvol. Al langer is bekend dat een combinatie van factoren tot succes leidt. Een daarvan heeft te maken met emotionele intelligentie. Inmiddels wordt dit zelfs al gezien als een belangrijke vaardigheid om succes aanzienlijk te vergroten. Sinds begin dit jaar heb ik een licentie voor een instrument om Emotionele Intelligentie te meten en ontwikkelen. Het instrument, EQ-I 2.0, meet op basis van een vijftal samengestelde schalen de sociale- en emotionele vaardigheden zoals bijvoorbeeld impulscontrole, stresstolerantie, empathie en emotioneel zelfbewustzijn. Ook hoe iemand scoort op de schaal van welbevinden/happiness. Allemaal zaken waar je actief mee aan de slag kunt! Dit instrument kan ik toepassen in coachingstrajecten, maar bijvoorbeeld ook bij teamontwikkeling.

Heb je interesse, neem dan contact op!

Hoe voelen we ons tijdens deze Covid19 crisis?

Vanmorgen las ik een artikel over waarom we onze ‘losse contacten’ zo missen in deze tijden van fysieke afstand. Gemiddeld hebben we 11 tot 16 losse contacten per dag, de collega’s die je ziet tijdens de vergadering, het praatje met die kennis die je tegenkomt bij de bakker of die man bij de gym die ook altijd rond die tijd sport. Er werd een onderzoek aangehaald waaruit bleek dat studenten een groter welzijn ervoeren op dagen dat ze meer interactie hadden met andere studenten. Een bredere studie toonde aan dat die eerder genoemde ‘losse contacten’ behoorlijk bijdragen aan ons sociale- en emotionele welzijn.

Gisteravond zat ik in een online bijeenkomst met verschillende professionals en ik merkte dat gewoon even met elkaar delen waar je mee bezig bent en hoe je er bij zit al enorm veel goede energie oplevert.

In het contact met medewerkers hoor ik grote verschillen vanuit mijn netwerk. Bij de ene werkgever krijgen medewerkers extra aandacht in de vorm van presentjes (bloemen, waardebonnen, etc.) en bij de volgende heeft de manager elke week even een videogesprek met elk teamlid individueel. Helaas hoor ik ook voorbeelden waar gewoon in de vaart de volkeren (vanuit huis) doorgewerkt wordt zonder oog voor het emotionele welzijn van de medewerker. Iemand zei me: “M’n leidinggevende zit alleen maar in crisis teams en heeft geen tijd voor me….”

EQ testen, die wij inzetten bij o.a. coaching en ontwikkeling van mensen, laten zien dat bijvoorbeeld optimisme een belangrijke indicator is van welbevinden (geluk ervaren). Dit optimisme ervaart lang niet iedereen in deze crisis, mensen maken zich zorgen om de gezondheid van zichzelf en hun naasten. Ze vragen zich af of ze straks nog wel een baan hebben en of ze de hypotheek nog wel kunnen betalen. Een luisterend oor en wellicht wat opbeurende feedback helpt enorm in deze gevallen.

Hieronder een aantal tips die je kunt toepassen voor jezelf of in het onderhouden van contact met collega’s, werknemers of vrienden en bekenden:

  • Maak eens een lijstje van wie in jouw omgeving behoefte kan hebben aan wat contact (denk aan die alleenstaande die niet met een partner in quarantaine zit) en plan er elke dag even één of meer te benaderen.
  • Stuur eerst een berichtje via WhatsApp, sms of Messenger, het is persoonlijk maar de ander kan reageren wanneer hem of haar dat uitkomt. (En wanneer de ander kiest niet te reageren is dat ook okay…)
  • Geef aan dat je even kort wilt bijpraten (maak er geen urenlange gesprekken van) luister vooral naar wat de ander bezighoudt.
  • Deel ook iets persoonlijks over jezelf in deze crisis, het help in het leggen van de verbinding en nodigt de ander uit ook iets te delen.

Voor je persoonlijke welzijn:

  • Reflecteer eens op wat je voelt rondom deze crisis, welke twijfels spreek je uit in je hoofd, zijn ze allemaal even reëel?
  • Wanneer je merkt dat je jezelf ‘vastdraait’ in een negatieve gedachten spiraal probeer dan contact te zoeken met iemand en deel je gevoelens. Alleen dat kan al wonderen doen!
  • Wanneer je er even uit moet om boodschappen te doen probeer dan zoveel mogelijk vriendelijke interactie te hebben met de andere winkelende medemens. (Er lopen zoveel mensen gestrest rond in de winkel, een glimlach doet wonderen!)
  • Probeer iedereen die je onderweg tegenkomt eens te groeten, je zult verbaasd zijn hoeveel positieve energie je dat oplevert.

Dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden van hoe je bezig kunt zijn met het sociale- en emotionele welzijn van jezelf en anderen.

Wat we nodig hebben in deze crisis is fysieke afstand maar ook sociale verbinding en dàt begint bij jezelf!!

Behoefte aan meer tips of er even over sparren? Neem contact op!