Instrumenten

Het vertrekpunt is altijd de individuele mens en dus is het interessant om te weten waarin je sterk bent en welke aspecten van jezelf je nog kunt ontwikkelen. Ik gebruik een aantal instrumenten en methoden die kunnen helpen dat inzicht te krijgen.

Allen zijn ze gericht op de (persoonlijke) ontwikkeling, de communicatie en samenwerking met anderen. In overleg stellen we samen vast welk instrument het meest geschikt is voor de vraag die voor ligt,


In samenwerking met mijn partner Q4 profiles gebruik ik de volgende instrumenten:

DISC Persoonlijke stijl profiel

Dit Profiel laat zien wat een mens bewust en onbewust beweegt en hoe iemand de dingen doet. Daarmee kom je snel tot de kern en heb je een objectieve basis voor een gesprek.

Het brengt de sterkten, talenten en valkuilen van jezelf en anderen in kaart. Dit Profiel geeft zelfinzicht, maar laat in teams ook zien hoe anderen dingen doen. Daardoor komen raakvlakken en knelpunten helder in beeld.

EQ-I 2.0
Dit is het instrument waarmee we op basis van 5 samengestelde- en 15 subschalen de Emotionele Intelligentie van iemand meten. Naast de balans tussen de verschillende aspecten van EQ meet het ook hoe scoort iemand op de schaal van Welbevinden / Happiness. Een prima vertrekpunt bij persoonlijke ontwikkeling.

EQ 360
Is een 360 graden feedback instrument (alleen in het Engels). Het breng vanuit verschillende invalshoeken de Emotionele Intelligentie in kaart. Bijvoorbeeld door de leidinggevende, collega’s of vrienden erbij te betrekken.


Daarnaast gebruik ik al vele jaren een drijfveren instrument via Core Commit

Waarden Profiel
Dit is een instrument dat waardendrives van mensen en waardensystemen in organisaties volgens Graves in kaart brengt. Het is in te zetten voor individuen en teams.

Wilt je meer informatie over één van deze instrumenten en wat ik daarmee voor jou zou kunnen betekenen, neem dan gerust contact op.